Να θυμάσαι πάντοτε, ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού. Και Εκείνος που σου έδωσε το πρωί, δεν σου υπόσχεται και το βράδυ. Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΠΟΛΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ


''Οί πολύ αμαρτωλοί, αν γνωρίσουν τον εαυτό τους, έχουν φυσιολογικά 
καί πολύ υλικό γιά ταπείνωση. Ή κάθε πτώση είναι φυσικά πτώση, άλλα 
είναι καί υλικό γιά ταπείνωση καί προσευχή.Οί αμαρτίες, άν αξιοποιηθούν
γιά ταπείνωση, είναι σάν τήν κοπριά πού ρίχνουμε στά φυτά. Γιατί νά μή 
χρησιμοποίηση λοιπόν κανείς αυτό το υλικό, γιά νά λιπάνη το χωράφι της 
ψυχής του, γιά νά γίνη γόνιμο καί νά καρποφορήση'';

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/pages/%CE%93%CE%95%
CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%
CE%A3/165502966846659

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου